Home / PR News / โตโยต้า ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ “Chitralada – Toyota Art Camp”

โตโยต้า ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ “Chitralada – Toyota Art Camp”

Chitralada Toyota Art Camp_006_re_resize

โตโยต้า ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา
เปิดประสบการณ์ด้านศิลปะแก่เยาวชน
จัดกิจกรรม “Chitralada – Toyota Art Camp”

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Chitralada – Toyota Art Camp” เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสบการณ์ทางด้านศิลปะแก่เยาวชนไทย โดยนักออกแบบมืออาชีพจากบริษัท Charas ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจิตรลดา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรม “Chitralada-Toyota Art Camp” เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำผู้วาดภาพการ์ตูน และออกแบบสติ๊กเกอร์ชาวญี่ปุ่น มาทำการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนทัศนศิลป์ของโรงเรียนจิตรลดา เมื่อครั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 และ 3 ธันวาคม 2556 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางด้านศิลปะแก่เยาวชนไทย

กิจกรรม “Chitralada-Toyota Art Camp” เป็นโครงการสอนออกแบบวาดภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งเป็นการอบรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคการศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2557 เวลา 8.00-16.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 4 วัน โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน แบ่งออกเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสายวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา และครูผู้สอน

ทัศนศิลป์ และการออกแบบ โดยมีคณะผู้สอนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน จากบริษัท Charas ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่องการออกแบบของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

  1. คุณชิซูรุ นาคามุระ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ
  2. คุณมากิโกะ คุนิเอดะ นักออกแบบกราฟฟิค

โดยเนื้อหาการอบรม แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย

  • พื้นฐานศิลปะการวาดการ์ตูน
  • การออกแบบสติ๊กเกอร์

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย

  • การออกแบบสติ๊กเกอร์ภาพวาด ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้าในการมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความสุขในทุกๆด้านสู่สังคมไทย สมดังปณิธานที่ว่า…

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top