Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Honda / โครงการขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ”

โครงการขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ”

Honda Dream Road

ฮอนด้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเนชั่น
จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
“Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ”

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนชั่นทีวี และบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ประกาศจัด โครงการขับขี่ปลอดภัยขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อเปิดอบรมเสริมความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย และการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02 341 7777 ต่างจังหวัด โทรฟรี 1 800 239 833 เว็บไซต์ www.nationtv.tv/dreamroad หรือเนชั่นทีวี โทร 02 338 3600 และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล (ซ้าย) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ เนชั่นทีวี และบริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังร่วมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย

“Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ”

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ฮอนด้าเป็นผู้นำตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเป็นแบรนด์ที่ครองใจในด้านความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในประเทศไทย เราตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร เมื่อปีที่แล้ว ฮอนด้าได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และเนชั่น บรอดแคสติ้ง ริเริ่มโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า” โดยเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าฮอนด้าเท่านั้น ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ต่อมาฮอนด้าจึงได้ขยายการฝึกอบรมครูฝึกไปยังผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ฮอนด้ามีผู้จำหน่าย 193 ราย และมีครูฝึกที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 350 คน

ในปีนี้ฮอนด้าได้สานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และเสริมสร้างความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้มากมาย อาทิ การเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง การขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ กฎ และเครื่องหมายจราจร การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับสูง และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ที่มีการรณรงค์ ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ทางกรมฯ จึงได้ร่วมกับ ฮอนด้า และเนชั่นจัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับสังคมไทย”

จากโครงการขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า ที่ทางฮอนด้า ปภ. และเนชั่นได้ร่วมกันจัดในปี 2556 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คนทั้ง 10 ครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปีนี้ จึงได้มีการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” โดยมีจัดการอบรมขึ้นทั้งหมด 2 ช่วง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้เข้าอบรมไว้ที่ 2,200 คน

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และในส่วนของโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้เริ่มการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

รายชื่อโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” มีทั้งหมด 44 แห่ง ดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้า วันที่อบรม
1 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (สาขาเยาวราช) 21 มิ.ย. 2557
2 บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล(สาขานราธิวาสราชนครินทร์) 21 มิ.ย. 2557
3 บริษัท สุวินทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 21 มิ.ย. 2557
4 บริษัท ธัญบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 21 มิ.ย. 2557
5 บริษัท นครินทร์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 22 มิ.ย. 2557
6 บริษัท เอกอินทรา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 22 มิ.ย. 2557
7 บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 28 มิ.ย. 2557
8 บริษัท พระนครฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด สาขาวิภาวดี 28 มิ.ย. 2557
9 บริษัท ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 28 มิ.ย. 2557
10 บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล (2011) จำกัด 5 ก.ค. 2557
11 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (บางคอแหลม) 5 ก.ค. 2557
12 บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (สาธุประดิษฐ์) 5 ก.ค. 2557
13 บริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด สาขาพญาไท 5 ก.ค. 2557
14 บริษัท ปทุมธานีฮอนด้า ออโตโมบิล (ฟิวเจอร์พาร์ค) จำกัด 5 ก.ค. 2557
15 บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 6 ก.ค. 2557
16 บริษัท สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 6 ก.ค. 2557
17 บริษัท เวลโกรว์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 6 ก.ค. 2557
18 บริษัท ธนบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 19 ก.ค. 2557
19 บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด สาขาบางนา 19 ก.ค. 2557
20 บริษัท พระประแดง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 19 ก.ค. 2557
21 บริษัท ดาวคะนอง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 19 ก.ค. 2557
22 บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด สาขาสายไหม (ถนนสุขาภิบาล 5) 28 ก.ค. 2557

ต่างจังหวัด

โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้า จังหวัด วันที่อบรม
23 บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด น่าน 14 มิ.ย. 2557
24 บริษัท ธนรักษ์ มอเตอร์ จำกัด พิษณุโลก 14 มิ.ย. 2557
25 บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด กาฬสินธุ์ 21 มิ.ย. 2557
26 บริษัท เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เพชรบูรณ์ 21 มิ.ย. 2557
27 บริษัท ปราณบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ 21 มิ.ย. 2557
28 บริษัท เมืองกาญจน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด กาญจนบุรี 22 มิ.ย. 2557
29 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2557
30 บริษัท ราชามอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด ร้อยเอ็ด 29 มิ.ย. 2557
31 บริษัท สุโขทัย ฮอนด้าร์ส์ จำกัด สุโขทัย 5 ก.ค. 2557
32 บริษัท ราชามอเตอร์ขอนแก่น จำกัด ขอนแก่น 5 ก.ค. 2557
33 บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด นครราชสีมา 5 ก.ค. 2557
34 บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จำกัด ชัยนาท 5 ก.ค. 2557
35 บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนด้าคาร์ส์ (อยุธยา) จำกัด พระนครศรีอยุธยา 5 ก.ค. 2557
36 บริษัท เมืองประจวบฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ 5 ก.ค. 2557
37 บริษัท ราชามอเตอร์มหาสารคาม จำกัด มหาสารคาม 6 ก.ค. 2557
38 บริษัท เมืองกาญจน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล (ลูกแก) จำกัด กาญจนบุรี 6 ก.ค. 2557
39 บริษัท จันทบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จันทบุรี 8 ก.ค. 2557
40 บริษัท นครปฐม ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด นครปฐม 9 ก.ค. 2557
41 บริษัท เมืองเลย ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เลย 19 ก.ค. 2557
42 บริษัท ชุมพร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ชุมพร 19 ก.ค. 2557
43 บริษัท หลังสวน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ชุมพร 19 ก.ค. 2557
44 บริษัท ศรีราชา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ชลบุรี 26 ก.ค. 2557

Leave a Reply

Scroll To Top