Home / PR News / Yamaha มอบรถจักรยานยนต์ให้ สอศ. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

Yamaha มอบรถจักรยานยนต์ให้ สอศ. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

62C04DC975C260463C7B4C5515DE894E

มร.เท็ตสึยะ อินะมูระ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จำนวน 100 คันแรก ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หลังจากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์” รวมมูลค่าโครงการกว่า 19 ล้านบาท โดยมี ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คนกลาง) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวจะมีการมอบรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 200 คันเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทฯ และ สอศ. โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนให้ครู และนักเรียนสาขาช่างยนต์ในสังกัด สอศ. ได้มีทักษะเท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top