Home / มอเตอร์ไซค์ / Honda / เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน IATSS ถึงประเทศญี่ปุ่น

เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน IATSS ถึงประเทศญี่ปุ่น

B9A8110DBAC0B364ADFF732A537122E0

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำวงการฯอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรการสอน การผลิตบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทุกวัย และการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในทุกภูมิภาค จนกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับประเทศอื่นๆในอาเซียน ทั้งยังเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจากองค์กรนานาชาติ

นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “เอ.พี.ฮอนด้า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Science หรือ IATSS ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดยตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เอ.พี.ฮอนด้า ได้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสังคมไทยแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Safety Thailand ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการผลิตครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาคโดยร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ ทำให้เอ.พี.ฮอนด้าเป็นต้นแบบการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับหลายๆประเทศในอาเซียน รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้าได้เริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้และวิธีการที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยเอกลักษณ์ที่สำคัญของโครงการนี้คือการกำหนดให้ร้านผู้จำหน่ายฯต้องมีวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้รับการฝึกสอนจากเอ.พี.ฮอนด้าประจำอยู่ที่ร้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ขับขี่ทุกคน

ช่วงระหว่างปี 2532-2556 เอ.พี.ฮอนด้า ได้ผลิตวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยและผู้ช่วยครูฝึกไปแล้วมากกว่า 27,000 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป และมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรรูปแบบต่างๆจากเอ.พี.ฮอนด้ารวมกันแล้วมากกว่า 21 ล้านคน โดยหลักสูตรที่ทำการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานจนไปถึงระดับครูฝึกอาทิเช่น หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ, หลักสูตรขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรสำหรับสอบใบขับขี่, หลักสูตรรถบิ๊กไบค์ รวมไปถึงหลักสูตรครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกเป็นต้น

ในปัจจุบัน เอ.พี.ฮอนด้า มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่งในกรุงเทพฯและสมุทรปราการ และมีศูนย์ฝึกที่สร้างร่วมกับร้านผู้จำหน่ายอีก 11 แห่งทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์ฝึกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีก 12 แห่ง และยังให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาอีก 26 แห่งผ่านโครงการ One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยมีร้านผู้จำหน่ายฯ คอยให้การสนับสนุนสถาบันในแต่ละพื้นที่ของตน

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ในฐานะสักขีพยานที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลครั้งนี้กล่าวว่า “การที่เอ.พี.ฮอนด้าได้รับรางวัลจากสถาบัน IATSS ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคนไทย จากที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมงานกับทางเอ.พี.ฮอนด้าในการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมานาน เรารู้สึกยินดีและมองว่าทางบริษัทฯมีความเหมาะกับรางวัลนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมาเราได้เห็นความตั้งใจของเอ.พี.ฮอนด้าที่ไม่เคยย่อท้อในการพัฒนาหลักสูตรควบคู่ไปกับการรณรงค์ชนิดเต็มรูปแบบ และยังลงทุนสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นเพียงบริษัทเอกชนเท่านั้น ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคม เพื่อให้สังคมมีความยั่งยืน”

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ อีกหนึ่งผู้บริหารที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้กล่าวว่า “สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุขอแสดงความยินดีและขอบคุณทางเอ.พี.ฮอนด้าที่ได้ช่วยเหลือสังคมไทยผ่านโครงการ Safety Thailand จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึงประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมา เอ.พี.ฮอนด้าได้ร่วมกับเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯกว่า 900 สาขาทั่วประเทศสนับสนุนหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนไทยซึ่งถือเป็นเรื่องทีดีมาก จึงอยากให้เอ.พี.ฮอนด้ารณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมไทย”

สำหรับสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) เป็นองค์กรเอกชนในประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยในปัจจุบันนี้ สถาบัน IATSS มีงานวิจัยที่เกียวกับการคมนาคมออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางถนน การคมนาคมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การเดินทางสำหรับผู้พิการ รวมไปถึงการทำแผนที่พิเศษที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลง และทางสถาบันยังมีนโยบายให้การสนับสนุนองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลก ทำให้บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้รับเลือกจากคณะกรรมการของ IATSS ให้รับประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ทั้งยังกลายเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านขับขี่ปลอดภัยจากองค์กรระดับสากล โดยทาง IATSS ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับเอ.พี.ฮอนด้าอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์ประชุมเคอิดันเร็น ไคคัน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top