Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Honda / ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม ยอดขายรวม 59,721 คัน ลดลง 12.8%

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม ยอดขายรวม 59,721 คัน ลดลง 12.8%

toylogos toyotalogo
นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 59,721 คัน ลดลง 12.8% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,405 คัน ลดลง 11.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 36,316 คัน ลดลง 13.7% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 28,738 คัน ลดลง 18.1%

ประเด็นสำคัญ
1.) ตลาดรถยนต์เดือนมกราคมมีปริมาณการขาย 59,721 คัน ลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 11.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 13.7% เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย อีกทั้งสถาบันทางการเงินที่ยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ

2.) ตลาดรถยนต์ในเดือน กุมภาพันธ์ แนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพที่ดี ประกอบกับการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐที่มีผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่จากความกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบให้การลงทุนของภาคเอกชนยังคงมีสัญญาณการชะลอตัว รวมทั้งเป็นปัจจัยเชิงลบให้การส่งออกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในขณะเดียวกันกำลังซื้อของภาคครัวเรือนยังคงจำกัดเนื่องจากระดับราคาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2558
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 59,721 คัน ลดลง 12.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 20,094 คัน ลดลง 23.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,202 คัน ลดลง 13.0% ส่วนแบ่งตลาด 18.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,099 คัน เพิ่มขึ้น 74.7% ส่วนแบ่งตลาด 16.9%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,406 คัน ลดลง 11.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,443 คัน ลดลง 26.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.1%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,687 คัน เพิ่มขึ้น 67.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.8%
อันดับที่ 3 มาสด้า 1,732 คัน เพิ่มขึ้น 148.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.4%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 28,738 คัน ลดลง 18.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 10,761 คัน ลดลง 21.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,351 คัน ลดลง 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,644 คัน ลดลง 11.5% ส่วนแบ่งตลาด 9.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 2,502 คัน
อีซูซุ 1,027 คัน – โตโยต้า 898 คัน – มิตซูบิชิ 487 คัน – ฟอร์ด 1 คัน – เชฟโรเลต 89 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,236 คัน ลดลง 14.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,863 คัน ลดลง 17.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 9,324 คัน ลดลง 8.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,157 คัน ลดลง 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 36,316 คัน ลดลง 13.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,651 คัน ลดลง 20.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,202 คัน ลดลง 13.0% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 2,762 คัน ลดลง 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

NEWSPAPER (TOTAL MARKET SALES BY SEGMENT)
TOTAL CAR SALES In Jan
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 20,094 26,219 -23.4% 33.6% 20,094 26,219 -23.4% 33.6%
Isuzu 11,202 12,883 -13.0% 18.8% 11,202 12,883 -13.0% 18.8%
Honda 10,099 5,781 +74.7% 16.9% 10,099 5,781 +74.7% 16.9%
Nissan 4,050 6,020 -32.7% 6.8% 4,050 6,020 -32.7% 6.8%
Mitsubishi 4,030 5,246 -23.2% 6.7% 4,030 5,246 -23.2% 6.7%
Mazda 2,744 2,361 +16.2% 4.6% 2,744 2,361 +16.2% 4.6%
Suzuki 1,109 1,644 -32.5% 1.9% 1,109 1,644 -32.5% 1.9%
Hino 864 760 +13.7% 1.4% 864 760 +13.7% 1.4%
Subaru 163 76 +114.5% 0.3% 163 76 +114.5% 0.3%
Mitsu-Fuso 86 100 -14.0% 0.1% 86 100 -14.0% 0.1%
N-Diesel 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Total Japanese makes 54,441 61,090 -10.9% 91.2% 54,441 61,090 -10.9% 91.2%
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
Ford 1,979 3,061 -35.3% 3.3% 1,979 3,061 -35.3% 3.3%
Chevrolet 1,316 2,384 -44.8% 2.2% 1,316 2,384 -44.8% 2.2%
B.M.W. 617 522 +18.2% 1.0% 617 522 +18.2% 1.0%
Benz 468 484 -3.3% 0.8% 468 484 -3.3% 0.8%
Hyundai 330 274 +20.4% 0.6% 330 274 +20.4% 0.6%
Volvo 135 155 -12.9% 0.2% 135 155 -12.9% 0.2%
TATA 132 209 -36.8% 0.2% 132 209 -36.8% 0.2%
DFM 107 165 -35.2% 0.2% 107 165 -35.2% 0.2%
Volkswagen 41 31 +32.3% 0.1% 41 31 +32.3% 0.1%
WuLing 24 11 +118.2% 0.0% 24 11 +118.2% 0.0%
Proton 22 45 -51.1% 0.0% 22 45 -51.1% 0.0%
Kia 18 23 -21.7% 0.0% 18 23 -21.7% 0.0%
Peugeot 7 4 +75.0% 0.0% 7 4 +75.0% 0.0%
Daewoo 1 4 -75.0% 0.0% 1 4 -75.0% 0.0%
Other makers 83 46 +80.4% 0.1% 83 46 +80.4% 0.1%
Total 59,721 68,508 -12.8% 100.0% 59,721 68,508 -12.8% 100.0%
PASSENGER CAR SALES In Jan
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 8,443 11,494 -26.5% 36.1% 8,443 11,494 -26.5% 36.1%
Honda 7,687 4,582 +67.8% 32.8% 7,687 4,582 +67.8% 32.8%
Mazda 1,732 697 +148.5% 7.4% 1,732 697 +148.5% 7.4%
Mitsubishi 1,386 2,257 -38.6% 5.9% 1,386 2,257 -38.6% 5.9%
Nissan 1,288 3,205 -59.8% 5.5% 1,288 3,205 -59.8% 5.5%
Suzuki 944 1,355 -30.3% 4.0% 944 1,355 -30.3% 4.0%
Subaru 11 4 +175.0% 0.0% 11 4 +175.0% 0.0%
Total Japanese makes 21,491 23,594 -8.9% 91.8% 21,491 23,594 -8.9% 91.8%
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
B.M.W. 617 522 +18.2% 2.6% 617 522 +18.2% 2.6%
Benz 454 471 -3.6% 1.9% 454 471 -3.6% 1.9%
Chevrolet 441 627 -29.7% 1.9% 441 627 -29.7% 1.9%
Ford 213 1,037 -79.5% 0.9% 213 1,037 -79.5% 0.9%
Volvo 64 66 -3.0% 0.3% 64 66 -3.0% 0.3%
Volkswagen 41 1 +4000.0% 0.2% 41 1 +4000.0% 0.2%
Hyundai 30 8 +275.0% 0.1% 30 8 +275.0% 0.1%
Proton 22 45 -51.1% 0.1% 22 45 -51.1% 0.1%
Peugeot 7 3 +133.3% 0.0% 7 3 +133.3% 0.0%
Kia 4 11 -63.6% 0.0% 4 11 -63.6% 0.0%
Other makers 21 21 +0.0% 0.1% 21 21 +0.0% 0.1%
Total 23,405 26,406 -11.4% 100.0% 23,405 26,406 -11.4% 100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES In Jan
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 11,651 14,725 -20.9% 32.1% 11,651 14,725 -20.9% 32.1%
Isuzu 11,202 12,883 -13.0% 30.8% 11,202 12,883 -13.0% 30.8%
Nissan 2,762 2,815 -1.9% 7.6% 2,762 2,815 -1.9% 7.6%
Mitsubishi 2,644 2,989 -11.5% 7.3% 2,644 2,989 -11.5% 7.3%
Honda 2,412 1,199 +101.2% 6.6% 2,412 1,199 +101.2% 6.6%
Ford 1,766 2,024 -12.7% 4.9% 1,766 2,024 -12.7% 4.9%
Mazda 1,012 1,664 -39.2% 2.8% 1,012 1,664 -39.2% 2.8%
Chevrolet 875 1,757 -50.2% 2.4% 875 1,757 -50.2% 2.4%
Hino 864 760 +13.7% 2.4% 864 760 +13.7% 2.4%
Hyundai 300 266 +12.8% 0.8% 300 266 +12.8% 0.8%
Suzuki 165 289 -42.9% 0.5% 165 289 -42.9% 0.5%
TATA 132 209 -36.8% 0.4% 132 209 -36.8% 0.4%
Mitsu-Fuso 86 100 -14.0% 0.2% 86 100 -14.0% 0.2%
WuLing 18 7 +157.1% 0.0% 18 7 +157.1% 0.0%
Kia 14 12 +16.7% 0.0% 14 12 +16.7% 0.0%
Benz 14 13 +7.7% 0.0% 14 13 +7.7% 0.0%
Chery 0 0 0.0% 0 0 0.0%
N-Diesel 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Chrysler 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Other makers 399 390 +2.3% 1.1% 399 390 +2.3% 1.1%
Total 36,316 42,102 -13.7% 100.0% 36,316 42,102 -13.7% 100.0%
ONE-TON PICKUP SALES In Jan
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 10,761 13,738 -21.7% 37.4% 10,761 13,738 -21.7% 37.4%
Isuzu 10,351 11,968 -13.5% 36.0% 10,351 11,968 -13.5% 36.0%
Mitsubishi 2,644 2,989 -11.5% 9.2% 2,644 2,989 -11.5% 9.2%
Nissan 2,056 1,378 +49.2% 7.2% 2,056 1,378 +49.2% 7.2%
Ford 1,399 1,995 -29.9% 4.9% 1,399 1,995 -29.9% 4.9%
Chevrolet 750 1,613 -53.5% 2.6% 750 1,613 -53.5% 2.6%
Mazda 700 1,254 -44.2% 2.4% 700 1,254 -44.2% 2.4%
TATA 77 145 -46.9% 0.3% 77 145 -46.9% 0.3%
Total 28,738 35,080 -18.1% 100.0% 28,738 35,080 -18.1% 100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES In Jan
Jan-15 Jan-14 Y-O-Y Share ’15 Acc. ’14 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 9,863 11,965 -17.6% 37.6% 9,863 11,965 -17.6% 37.6%
Isuzu 9,324 10,160 -8.2% 35.5% 9,324 10,160 -8.2% 35.5%
Mitsubishi 2,157 2,336 -7.7% 8.2% 2,157 2,336 -7.7% 8.2%
Nissan 2,056 1,378 +49.2% 7.8% 2,056 1,378 +49.2% 7.8%
Ford 1,398 1,977 -29.3% 5.3% 1,398 1,977 -29.3% 5.3%
Mazda 700 1,254 -44.2% 2.7% 700 1,254 -44.2% 2.7%
Chevrolet 661 1,313 -49.7% 2.5% 661 1,313 -49.7% 2.5%
TATA 77 145 -46.9% 0.3% 77 145 -46.9% 0.3%
Total 26,236 30,528 -14.1% 100.0% 26,236 30,528 -14.1% 100.0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top