Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Honda / Honda ประกาศลงทุนสร้างสนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่

Honda ประกาศลงทุนสร้างสนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่

HONDA new test course
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (หรือ HRAP) ประกาศสร้างสนามทดสอบรถยนต์ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเงินลงทุน 1,700 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของฮอนด้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย โดยสนามทดสอบแห่งนี้จะใช้สำหรับการทดสอบรถยนต์อย่างครบวงจร เพื่อประเมินคุณภาพและสมรรถนะของรถยนต์ และเติมเต็ม การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ การออกแบบทางวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนาวัสดุ และการควบคุมคุณภาพ โดยสนามทดสอบแห่งนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2560

สนามทดสอบแห่งใหม่ของ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ (หรือ 800,000 ตร.ม.) และมีเส้นทางทดสอบหลายประเภท โดยสนามทดสอบแห่งนี้สามารถรองรับการทดสอบรถยนต์ได้หลายรูปแบบโดยเป็นการจำลองสถานการณ์การขับขี่บนพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทั่วโลก สนามทดสอบแห่งนี้นับเป็นสนามทดสอบรถยนต์ฮอนด้าแห่งที่ 2 นอกประเทศญี่ปุ่น รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฮอนด้ายังมีแผนที่จะใช้สนามแห่งนี้สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์อื่น รวมถึงรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ด้วย

การประกาศสร้างสนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่จัดขึ้นพร้อมกับพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี และ มร. ชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมด้วย มร. ฟูมิฮิโกะ อิเคะ ประธานและผู้แทนกรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และมร. โนริอากิ อาเบะ ประธานกรรมการบริหารและ ซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ร่วมพิธีในนามของฮอนด้า

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การวิจัยและพัฒนามีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างสรรค์รถยนต์ที่มีคุณภาพสูง มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิธีวางศิลาฤกษ์สนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่ของฮอนด้าในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากการเป็น “ฐานการผลิตอันแข็งแกร่ง” พัฒนาไปสู่ “ฐานการพัฒนาที่มีศักยภาพในการแข่งขัน”

มร. ฟูมิฮิโกะ อิเคะ ประธานและผู้แทนกรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก สนามทดสอบแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับ การพัฒนารถยนต์ที่มีดีไซน์โดดเด่น และมีราคาย่อมเยา สำหรับลูกค้าในภูมิภาคนี้ โดยจะสามารถดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

มร. โนริอากิ อาเบะ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เราจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเพิ่มความสำคัญของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ให้มากยิ่งขึ้น ฮอนด้ามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน ทั้งเพื่อตลาดในประเทศไทย และ ในระดับโลก ด้วยการใช้ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ภายใต้ศูนย์การวิจัย และพัฒนาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และด้วยฝีมือวิศวกรชาวไทย”

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
วันที่ก่อตั้ง : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประธานกรรมการบริหาร : มร. ฮิโรชิ ยาสุดะ
สถานที่ตั้ง : เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี (สนามทดสอบรถยนต์)
ผู้ถือหุ้น : บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้น 100%
ทุนจดทะเบียน : 200 ล้านบาท
ภารกิจ : วิจัยและพัฒนารถยนต์ประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พัฒนาชิ้นส่วนเพื่อการจัดซื้อในประเทศ วิจัยการออกแบบรถยนต์ และทดสอบรถยนต์ต้นแบบสำหรับการพัฒนารถยนต์สำเร็จรูป

การวิจัยและพัฒนาของฮอนด้า และบริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
ฮอนด้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่เปิดหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยเริ่มต้นจากการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์ ต่อมาจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยด้านรถยนต์ในประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อพัฒนาและจัดหาชิ้นส่วนภายในประเทศและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตรถยนต์อีกด้วย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนี้จึงเติบโตขึ้น ครอบคลุมส่วนงานวางแผนผลิตภัณฑ์และส่วนงานควบคุมคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2548 หน่วยงานวิจัยด้านรถยนต์ของฮอนด้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (HRAP) โดยปัจจุบันดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top