Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Nissan / Nissan LEAF รถแท็กซี่ไร้มลพิษ โดย Kikuyo Taxi ประเทศญี่ปุ่น

Nissan LEAF รถแท็กซี่ไร้มลพิษ โดย Kikuyo Taxi ประเทศญี่ปุ่น

Kikuyo TaxiNissan นำเสนอกรณีศึกษา แท็กซี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอาโครงการแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าของ Kikuyo Taxi บริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่รายเล็กในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นตัวอย่าง เพื่อสื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการขนส่งมวลชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศโลกที่ 1

Kikuyo Taxi เป็น SME ขนาดเล็กที่มีพนักงานขับแท็กซี่เพียง 19 คน กับรถแท็กซี่ 12 คัน ที่ตอนนี้กลายมาเป็น Nissan LEAF รถพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ หรือ ZERO EMISSION ซึ่งทางบริษัทเอง ก็ได้เริ่มเปลี่ยนจากรถแท็กซี่ธรรมดามาเป็น Nissan LEAF มาตั้งแต่ปี 2013

โดยมีการให้บริการในเมือง Kikuyo ที่เป็นเมืองเกษตรกรรมเล็กๆที่ตั้งอยู่ในใจกลางเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรเพียง 4 หมื่นคนเท่านั้น โดยชาวเมืองเองมีเป้าหมายในการที่จะให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้อยู่ในสภาพเดิมๆ

ที่สำคัญก็คือ เทศบาลเมือง Kikuyo ก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการแท็กซี่ไร้มลพิษด้วยการสร้างสถานีขาร์จไฟให้กับรถของ Kikuyo Taxi เพื่อให้บริษัทสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น และรู้สึกคุ้มค่าในการลงทุน

ในปัจจุบัน มีบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่มากกว่า 26 ประเทศ ใน 113 เมืองทั่วโลก ที่เลือกใช้ Nissan LEAF และ Nissan e-NV200 รถไฟฟ้ารุ่นสำคัญของ Nissan ในการให้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top