Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Suzuki / ทดสอบ All-New 2017 Suzuki Swift รุ่น 1.2GL ในด้านความปลอดภัย

ทดสอบ All-New 2017 Suzuki Swift รุ่น 1.2GL ในด้านความปลอดภัย

2017 suzuki swift

Suzuki เปิดตัว All-New Swift ในประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดแรก เมื่อสิ้นปี 2016 ที่ผ่านมา ตามด้วยยุโรป ในขณะที่เมืองไทยก็ยังคงรอต่อไปด้วยทางเลือกเดิมคือ รุ่น Swift RX-II ซึ่งในครั้งนี้ รถที่ถูกทดสอบการชนโดย Euro NCAP หน่วยงานอิสระของยุโรปที่ทำหน้าที่้ประเมินคุณภาพของรถยนต์ ก็คือ All-New Swift โฉมใหม่ล่าสุด รุ่นย่อย 1.2 GL

การทดสอบครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข คือ Swift รุ่นมาตรฐาน และ Swift ที่ติดตั้งระบบความปลอดภัย Radar Brake Support

Suzuki Swift รุ่นปี 2017 ถูกทดสอบการชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการชนจากด้านหน้า ด้านข้าง ในทิศทางและรูปแบบต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยของคนเดินถนน ซึ่ง Swift รุ่นมาตรฐาน ได้เรตติ้งระดับ 3 ดาว โดยได้คะแนนในส่วนของความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ 83% ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก 75% ความปลอดภัยของคนเดินถนน 69% ในขณะที่ระบบความปลอดภัยของตัวรถ ได้เพียง 25% เท่านั้น

ในขณะที่ Swift ที่มาพร้อมระบบความปลอดภัย Radar Brake Support ได้เรตติ้งระดับ 4 ดาว โดยได้คะแนนในส่วนของความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ 88% ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก 75% ความปลอดภัยของคนเดินถนน 69% และระบบความปลอดภัยของตัวรถ 44% คือ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในส่วนของความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ และระบบความปลอดภัยของตัวรถ เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีระบบ Radar Brake Support

Leave a Reply

Scroll To Top