Home / ประเภทรถ / ซีดาน / 17 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์นั่ง ขายดีที่สุดในไทย ประจำเดือนสิงหาคมและ 8 เดือนแรก ปี 2561

17 อันดับ ยี่ห้อรถยนต์นั่ง ขายดีที่สุดในไทย ประจำเดือนสิงหาคมและ 8 เดือนแรก ปี 2561

ยอดขายรถยนต์ สิงหาคม 2561บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7% โดยรถยนต์นั่ง มีจำนวน 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1% ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่ง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5%

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2561 มีจำนวน 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อันดับที่ 1 TOYOTA 9,960 คัน เพิ่มขึ้น 77.9% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
อันดับที่ 2 HONDA 8,149 คัน เพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนแบ่งตลาด 23.9%
อันดับที่ 3 MAZDA 4,413 คัน เพิ่มขึ้น 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%
อันดับที่ 4 NISSAN 3,374 คัน เพิ่มขึ้น 15.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%
อันดับที่ 5 MITSUBISHI 2,889 คัน เพิ่มขึ้น 42.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%
อันดับที่ 6 SUZUKI 2,068 คัน เพิ่มขึ้น 3.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.1%
อันดับที่ 7 MERCEDES-BENZ 1,509 คัน ลดลง 2.6% ส่วนแบ่งตลาด 4.4%
อันดับที่ 8 BMW 1,007 คัน เพิ่มขึ้น 27.8% ส่วนแบ่งตลาด 2.9%
อันดับที่ 9 MG 486 คัน ลดลง 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 1.4%
อันดับที่ 10 KIA 151 คัน เพิ่มขึ้น 64.1% ส่วนแบ่งตลาด 0.4%
อันดับที่ 11 VOLVO 100 คัน เพิ่มขึ้น 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 0.3%
อันดับที่ 12 FORD 8 คัน ลดลง 81.4% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 13 HYUNDAI 4 คัน เพิ่มขึ้น 100.0% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 14 CHEVROLET 2 คัน ลดลง 81.8% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 15 SUBARU 1 คัน ลดลง 97.1% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 16 PROTON 0 คัน ลดลง 100.0% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 17 PEUGEOT 0 คัน ลดลง 100.0% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
และยี่ห้ออื่นๆ 43 คัน เพิ่มขึ้น 437.5% ส่วนแบ่งตลาด 0.1%

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งสะสมใน 8 เดือนแรก ปี 2561 มีจำนวน 257,005 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อันดับที่ 1 TOYOTA 73,172 คัน เพิ่มขึ้น 28.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 2 HONDA 62,092 คัน เพิ่มขึ้น 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 24.2%
อันดับที่ 3 MAZDA 33,690 คัน เพิ่มขึ้น 46.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%
อันดับที่ 4 NISSAN 28,439 คัน เพิ่มขึ้น 31.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
อันดับที่ 5 MITSUBISHI 19,616 คัน เพิ่มขึ้น 38.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%
อันดับที่ 6 SUZUKI 16,201 คัน เพิ่มขึ้น 19.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%
อันดับที่ 7 MERCEDES-BENZ 10,074 คัน เพิ่มขึ้น 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 3.9%
อันดับที่ 8 BMW 7,512 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 2.9%
อันดับที่ 9 MG 4,074 คัน ลดลง 32.3% ส่วนแบ่งตลาด 1.6%
อันดับที่ 10 KIA 842 คัน เพิ่มขึ้น 58.3% ส่วนแบ่งตลาด 0.3%
อันดับที่ 11 VOLVO 743 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 0.3%
อันดับที่ 12 FORD 125 คัน ลดลง 71.7% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 13 SUBARU 30 คัน ลดลง 68.1% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 14 PROTON 21 คัน ลดลง 68.2% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 15 HYUNDAI 18 คัน ลดลง 51.4% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 16 CHEVROLET 10 คัน ลดลง 94.3% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
อันดับที่ 17 PEUGEOT 1 คัน ลดลง 88.9% ส่วนแบ่งตลาด 0.0%
และยี่ห้ออื่นๆ 345 คัน เพิ่มขึ้น 210.8% ส่วนแบ่งตลาด 0.1%

Leave a Reply

Scroll To Top