Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Mitsubishi / Mitsubishi ขยายกำลังการผลิต Xpander เป็น 2.2 แสนคัน ใช้ขุมพลัง Nissan

Mitsubishi ขยายกำลังการผลิต Xpander เป็น 2.2 แสนคัน ใช้ขุมพลัง Nissan

xpander 2018เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา Mitsubishi Motors ประกาศขยายกำลังการผลิตที่โรงงานในเมืองเบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นของรถ MPV สไตล์ crossover อย่าง Xpander ทั้งจากภายในประเทศ และตลาดส่งออก โดยตัวเลขใหม่คือ 220,000 คันภายในปีงบประมาณ 2020 จากตัวเลขปัจจุบันที่ 160,000 คัน

การขยายกำลังการผลิตนี้ ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านเยน โดยจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 800 ตำแหน่งที่โรงงานแห่งนี้ ทำให้จำนวนพนักงานรวมทั้งหมดเป็น 4,100 คน

ส่งผลให้จำนวนการผลิต Xpander เพิ่มจาก 115,000 ไปเป็น 160,000 คัน และจำนวนการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตลาด ASEAN เพิ่มจาก 30,000 ไปเป็น 50,000 คัน

นอกจากนั้น เครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้ จะมีการผลิตที่โรงงานของ Nissan Motor Indonesia ทำให้สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในการประกอบ Xpander เพิ่มจาก 70% ไปเป็น 80% และนั่นหมายความว่า จำนวนเครื่องยนต์ที่จะถูกผลิตขึ้นต่อปี ที่โรงงานแห่งนี้ จะสูงถึง 160,000 หน่วยเลยทีเดียว

ตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา Xpander มียอดขายสะสม จนถึงสิ้นเดือนกันยายนปี 2018 นี้ เฉพาะในอินโดนีเซีย มากถึง 1 แสนคัน สำหรับเมืองไทยมียอดขายสะสม
จนถึงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มากกว่า 5,000 คัน เกินเป้าหมายที่ทาง Mitsubishi Motors ประเทศไทยคาดการณ์ไว้

Leave a Reply

Scroll To Top