Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Hyundai / Hyundai จะขายซิิตี้คาร์และ SUV ใน ASEAN หลังตั้งโรงงานในอินโดนีเซีย

Hyundai จะขายซิิตี้คาร์และ SUV ใน ASEAN หลังตั้งโรงงานในอินโดนีเซีย

Hyundai ASEANที่ผ่านมา กิจกรรมทางการตลาดของ Hyundai ในไทยและภูมิภาคอาเซียน ค่อนข้างจะมีจำกัด เมื่อเทียบกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ในเมืองไทยก็จะมีเพียงรถบางรุ่นเท่านั้นที่ Hyundai ทำตลาด แต่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ มีข่าวค่ายรถยนต์จากเกาหลีใต้รายนี้ ที่แสดงความพร้อมในการบุกตลาด ASEAN อย่างชัดเจน ด้วยการตั้งฐานการผลิตในภูมิภาค

ล่าสุด Hyundai เตรียมตั้งโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย จากเดิมที่มีโรงงานประกอบรถยนต์ของ Hyundai Mobil Indonesia อยู่แล้ว แต่โรงงานใหม่จะถูกสร้างขึ้น เพื่อทำการผลิตรถยนต์ทั้งคันอย่างเต็มรูปแบบ

Hendrik Wiradjaja รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Hyundai Mobil Indonesia ได้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า Hyundai เตรียมผลิตรถยนต์หลายรุ่นในอินโดนีเซีย ที่ไม่เพียงแต่สำหรับลูกค้าแดนอิเหนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ซึ่งอย่างน้อย ณ ตอนนี้ จะมีรถยนต์ 2 ประเภท ที่อยู่ในแผนการผลิตคือ ซิตี้คาร์และ SUV อย่างไรก็ตาม Wiradjaja ยังปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นว่า โรงงานแห่งใหม่จะถูกใช้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

Hyundai ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU กับรัฐบาลอินโดนีเซียแล้ว และในข้อตกลงยังระบุด้วยว่า ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด้ หวังว่าโรงงานแห่งใหม่ จะถูกใช้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ Hyundai ในภูมิภาคนี้

ในอนาคตอันใกล้ เราน่าจะได้เห็นรถยนต์จาก Hyundai ที่มีมากรุ่นขึ้นในเมืองไทย

Leave a Reply

Scroll To Top