Home / ยี่ห้อรถยนต์ / Mazda / All-New Mazda CX-30 ไม่ได้มาแทน CX-3 ได้แรงบันดาลใจมาจาก BT-50

All-New Mazda CX-30 ไม่ได้มาแทน CX-3 ได้แรงบันดาลใจมาจาก BT-50

Mazda CX-30 Thailandหลังจากการเปิดตัว All-New Mazda CX-30 รถ compact SUV หรือ crossover น้องใหม่ ในงาน Geneva motor Show 2019 ก็มีกระแสข่าวเบาๆในเมืองไทยว่า Mazda CX-30 จะมาแทนที่ CX-3 ซึ่งในงานเปิดตัว CX-30 Jeffrey Guyton ประธานและ CEO Mazda Motor Europe ได้ให้ความชัดเจนว่า CX-30 ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้อยู่ระหว่าง CX-5 และ CX-3 รถ suv ที่ขายดีที่สุดอันดับ 1 และ 2 ของบริษัท ตามลำดับ โดยไม่มีการพูดถึงการทำตลาดทดแทน CX-3 แต่อย่างใด รวมถึงสื่อต่างประเทศ ก็นำเสนอไปในลักษณะเดียวกัน

Mazda พบว่า ในด้านกายภาพ CX-3 และ CX-5 มีช่องว่างขนาดใหญ่ ที่สามารถนำเอา CX-30 เข้าไปสอดแทรกได้ ซึ่ง CX-30 เอง ก็เป็นรุ่น global model ที่จะมีการทำตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การใช้ชื่อว่า CX-30 ก็อาจจะทำให้บางสื่อเข้าใจว่า รถ crossover ใหม่รุ่นนี้ จะมาทดแทน CX-3 แล้วทำไม Mazda จึงไม่ใช่ชื่อรุ่นว่า CX-4 เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายกว่า

หลายท่านอาจจะทราบมาก่อนแล้วว่า Mazda ได้ใช้ชื่อ CX-4 กับ suv อีกหนึ่งรุ่น ที่ทำตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะ ซึ่งตลาดจีนเอง ก็เป็นตลาดที่มีความเฉพาะตัว การทำตลาดนอกประเทศจีนในชื่อ CX-4 อาจจะสร้างความสับสนมากกว่า แล้ว CX-30 มีที่มาที่ไปอย่างไร

Mazda ได้นำเอากรณีศึกษาของรถกระบะขนาด 1 ตัน อย่าง BT-50 มาเป็นไอเดีย รถเพียงรุ่นเดียวของบริษัท ที่ใช้ตัวอักษรและตัวเลขทั้งหมด 4 หลัก การเติมเลขศูนย์ต่อเข้าไปที่ชื่อรุ่น CX-3 ที่มีขนาดตัวถังเล็กกว่า เป็น CX-30 จึงเป็นทางเลือกที่ Mazda คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุด

เราไม่อาจทราบได้ว่า ในอนาคต การตั้งชื่อรุ่นในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ หาก Mazda ต้องการแบ่ง segment ในการทำตลาดให้มากขึ้น ส่วนในบางประเทศ การทำตลาดในลักษณะเปลี่ยนรุ่น จาก CX-3 ไปเป็น CX-30 หรือจำหน่ายไปพร้อมๆกันทั้งสองรุ่น ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือกลยุทธ์ในแต่ละตลาด

Leave a Reply

Scroll To Top