Home / ประเภทรถ / ยอดขายรถยนต์ PPV ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019 (2562)

ยอดขายรถยนต์ PPV ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019 (2562)

PPV Sales Feb 2019ยอดขายรถกระบะดัดแปลง PPV Chevrolet Trailblazer แซง Nissan Terra ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019 (2562)

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มียอดขายรวมทั้งสิ้น 82,324 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 32,338 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,986 คัน เพิ่มขึ้น 9% ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 40,951 คัน เพิ่มขึ้น 10.1%

โดยปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง หรือ PPV ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,578 คัน เพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อันดับ 1 Toyota Fortuner 2,260 คัน เพิ่มขึ้น 10.6% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับ 2 Mitsubishi Pajero Sport 1,212 คัน เพิ่มขึ้น 42.4% ส่วนแบ่งตลาด 21.7%
อันดับ 3 Isuzu MU-X 804 คัน ลดลง 12.6% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%
อันดับ 4 Ford Everest 702 คัน ลดลง 13.1% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%
อันดับ 5 Chevrolet Trailblazer 416 คัน เพิ่มขึ้น 447.4% ส่วนแบ่งตลาด 7.5%
อันดับ 6 Nissan Terra 184 คัน ไม่มียอดขายในปี 2019 ส่วนแบ่งตลาด 3.3%

ส่วนปริมาณการขายกระบะดัดแปลง หรือ PPV ใน 2 เดือนแรกของปี 2562
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,466 คัน เพิ่มขึ้น 14.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อันดับ 1 Toyota Fortuner 4,524 คัน เพิ่มขึ้น 17.8% ส่วนแบ่งตลาด 43.2%
อันดับ 2 Mitsubishi Pajero Sport 2,237 คัน เพิ่มขึ้น 27.6% ส่วนแบ่งตลาด 21.4%
อันดับ 3 Isuzu MU-X 1,520 คัน ลดลง 16.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.5%
อันดับ 4 Ford Everest 1,205 คัน ลดลง 25.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%
อันดับ 5 Chevrolet Trailblazer 575 คัน เพิ่มขึ้น 299.3% ส่วนแบ่งตลาด 5.5%
อันดับ 6 Nissan Terra 405 คัน ไม่มียอดขายในปี 2018 ส่วนแบ่งตลาด 3.9%

จากยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ข้างต้น จะพบว่า Chevrolet Trailblazer ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่ 5 แทนที่ Nissan Terra ซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มียอดขายที่มากกว่า Trailblazer เล็กน้อย และจากการที่ Chevrolet โหมทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย ทำให้น่าจับตามองต่อไปว่า Nissan จะตอบสนองกับการแข่งขันในตลาดอย่างไร เพื่อให้สามารถแจ้งเกิดได้ หลังจากตัดสินใจจำหน่ายรถ PPV ในเมืองไทย เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งถือว่ามาช้ากว่าคู่แข่งในตลาดหลายปี

Leave a Reply

Scroll To Top